Fotovoltaická elektrárna

CS Financováno Evropskou unií_POS
NPO LOGO_čj_plnobarevna

Společnost Moštárna Hostětín s.r.o. uskutečnila projekt

FVE 20 kWp s akumulací.

Cílem projektu (CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001319) je snížení energetické náročnosti provozu.
Záměrem je realizace opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace 19,3 kWp fotovoltaického systému na střeše budovy včetně akumulace elektřiny.

Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy.